Rapport d’activités 2019

Fir de Rapport d’activités 2019 vum Zentrum fir Politesch Bildung hu mir zesumme mam Client en Design ausgeschafft deen hir Prezisioun an hiren Engagement erëmspigelt. Duerch eng Vilfalt un Infographiken an engem einfachen, mee cibléierten Design, gëtt de Rapport sou zu enger Vitrinn, déi en Abléck an d’Aktivitéiten, d’Resultater an d‘Perspektive vum Zentrum fir Politesch Bildung bitt.

#zpb #101studios #welove #wedare #wecare