With love from me to you

2014 huet d’Post decidéiert e “Relaunch” ze starten – Lëtzebuergesch Acteure fir e Lëtzebuergesche Client. Zesumme mat Nvision si “Stopmotion-Fotoen” entstanen, déi haut nach fir Print-Medien deklinéiert ginn.