Global minds for local impact

De SIGI (Syndicat intercommunal de gestion informatique) erschafft performant an innovativ IT Léisungen, déi un d’Ufuerderunge vun 101 Gemengen an hire Memberen ugepasst sinn.

D’Campagne ‘Global Minds for local impact’ hat zum Ziel d’Notorietéit an d’Aarbechtskonditioune vum SIGI ze promouvéieren an esou d’Attraktivitéit fir nei Employéen ze steigeren.
Vun der Konzeptioun hin zum Design, Foto a Video huet 101Studios de Sigi begleet.