Websäit

Fir déi éischte Kéier ass déi lëtzebuergesch kreativ Industrie vereenegt am “Creative Industries Cluster” vu Luxinnovation.

No engem Workshop mat de Memberen hu mer zesumme mat eisem Partner Lightbulb d’Besoine vun de Kreativen definéiert an dorobber d’Websäit opgebaut. Erauskomm ass eng Online-Präsenz mat engem grousse Fokus op d’Communautéit an d’Kollaboratiounen.